ประวัติวัดภุมรินทร์ สำคัญยังไงในประวัติศาสตร์

หลวงปู่ทวด กรุวัดภุมรินทร์กุฎีทอง

วัดภุมรินทร์กุฎีทอง เป็นวัดในพระพุทธศาสนาเถรวาท สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ ริมฝั่งแม่น้ำแม่กลองฝั่งเหนือของปากคลองประชาชมชื่น (คลองบางลี่) ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดที่มีทั้งโบราณสถาน โบราณวัตถุ และสิ่งเคารพภายในวัด รวมทั้งมีทัศนียภาพที่เหมาะสม ควรแก่การเยี่ยมชม

ความเป็นมา
วัดภุมรินทร์กุฎีทองเป็นวัดโบราณ จากหลักฐานของกรมการศาสนา เริ่มเป็นวัดมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๓๓๐ ไม่ทราบว่าใครเป็นผู้สร้าง ต่อมาครอบครัวของนางภู่ สามีไม่ปรากฏ เป็นเถ้าแก่โรงหีบอ้อยอยู่จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยลูกสาว ลูกเขย และเครือญาติได้จัดสร้าง ถาวรวัตถุต่าง ๆ ให้แก่ วัด อาทิ อุโบสถ (ต่อมาสร้างใหม่เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๐) ศาลาการเปรียญ กุฎิ เมื่อ พ.ศ.๒๔๓๑ และได้รัวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.๒๔๘๖ นางภู่ และครอบครัว (พงษ์พิทักษ์) เดิมมีภุฒิลำเนาอยู่ได้การคลองบางจาก ตำบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (บริเวณนี้ สมัยโบราณมีวัดร้าง ชื่อว่า วัดตะลิงปลิง)

วัตถุมงคลหลวงปู่ทวด เนื้อว่าน
 เป็นพระที่สร้างในปีเดียวกันกับวัดช้างให้ปี97 แต่สร้างที่หลังวัดช้างให้ครับ
 พระอาจารย์ทิมท่านได้เอาพระหลวงปู่ทวดปี97 ส่วนหนึ่งที่ปลุกเสกแล้วเนื้อแก่ว่านหน้าตาไม่สวยเพราะแก่ว่าน กดพิมพ์ไม่ค่อยเป็นหน้าองค์พระ(เป็นจำนวนข้อนข้างเยอะ) ให้ไว้กับหลวงพ่อเจริญ ซึ่งท่านเป็นพระสหายธรรมกัน หลวงพ่อเจริญเห็นว่าไม่สวยจึงได้ขออนุญาติท่านอาจารย์ทิม เอาพระชุดที่ได้มาจากอาจารย์ทิมมาบดโขกผสมมวลสารเพิ่มใหม่ มวลสารผสมเพิ่มตามสูตรที่อาจารย์ทิมให้ตำรามา และ ขอยืมแบบบล๊อคแม่พิมพ์ที่วัดช้างให้มาด้วยและกดพิมพ์ใหม่ในราวปีเดียวกัน(ปลายปี พ.ศ.2497) ณ.วัดภุมรินทร์ แล้วหลวงพ่อเจริญท่านจึงเอาใส่บาตรไปเก็บไว้ในใต้ฐานพระประทาน(หลวงพ่อโต)ในโบส(หลวงพ่อท่านเอาไปเก็บไว้มิได้บอกใคร) เก็บไว้จนปี พ.ศ.2500 สร้างโบสใหม่ได้สร้างเสร็จ หลวงพ่อเจริญท่านจะเอาออกมาจากใต้ฐานพระประทาน(หลวงพ่อโต)ในโบส เพื่อแจกให้กับญาติโยมที่มาทำบุญงานปิดทองฝังลูกนิมิตร  แต่ช่างฉาบปูนประดับกระจกสีไม่รู้ว่าหลวงพ่อเจริญท่านเก็บพระไว้ใต้ฐาน ช่างเลยฉาบปูนประดับกระจกปิดตันไปเลย หลวงพ่อท่านจึงไม่ได้เอาพระออกมา และ ท่านก็มิได้บอกกล่าวกับลูกศิษย์ไว้สักคนเดียว จนปี พ.ศ.2553 น้ำท่วมใหญ่ทางวัดจึงบูรณะยกฐานพระประทาน(หลวงพ่อโต)ในโบส ให้สูงเหนือน้ำจึงพบบาตรพระ 8 ใบ ในบาตรมีพระต่างๆส่วนมากเป็นพระหลวงปู่ทวดที่หลวงพ่อเจริญเก็บไว้ครับ 

    "จากคำบอกเล่าจากคุณปู่ ข้างวัดทีเชื่อถือได้ครับ"
สนใจวัตถุมงคลจากวัดภูมรินทร์ ดูรายละเอียดได้ที ไชยวัฒน์ กรุวัดภุมรินทร์

Line id : chaiwat_amulet

ความคิดเห็น